Helge Grønningsæter, født 1951 i Ålesund. Bur i Vik i Sogn.

Lager bilde i ymse teknikkar - fotografering og kunstbilde; både digitale og analoge teknikkar.
Bilete i R.Johnsen galleriet i Sentrumsgata i Vik

Are working with art and photos and are making pictures in different technics, both digital art and analog art.
Pictures in The R.Johnsen gallery in Sentrumsgata in Vik.

Utstilling/Exhibitoon:
R.Johnsen butikk på Øyri
R.Johnsen shop on Øyri
Coop butikken(shop)

Ring/phone 91885878

Nokre tidlegare prosjekt - Some earlier projects

Kokeboka "Saman på kjøkenet", Vik kvinne-og familielag.

Ansvarleg for foto, layout og produksjon gjennom Hegre forlag. Redaktør Grete Mogensen Grønningsæter. Opplag 400. Alle selde.

The book "Together in the kitchen" with Vik woman - and family team.

Resonsible for layout, photos and production.

Fotoutstilling i samband med Stemmerettsjubileum for kvinner - 100 år - i 2013.

Pictures from the book

Pictures from the book "Together in the kitchen"

Skolefane til Flatbygdi skule 2014
School banner for Flatbydi School in 2014

Skolefane til Flatbygdi skule 2014
School banner for Flatbydi School in 2014