Innramming - Framing

Eg nyttar ein profesjonell rammemakar til å ramme inn bilete. På kunstbilete brukar eg gjerne trelist i sølvfarge, ca 20-30 mm brei, på litt store bilete. Og med syrefri passepartout. Innramming kan ha ei leveringstid på inntil 3-7 veker om eg ikkje har ferdig innramma på lager. Prisar innramming: Døme: Motivstørrelse ca  55x40cm ca kr. 600-800. Mindre bilete noko lågare pris, ca kr. 400-700 og større enn 55x40cm ca kr. 700-1400. Prisane kan bli endra.

Du kan få billegare ferdigrammer av ein noko lågare kvalitet til  A5, A4 og A3/A3+ storleikar. Slike rammer kan til dømes passe til "Gamle bilete" og andre foto, men då vanlegvis utan passepartout rundt. Viss bileta ikkje passar heilt i ramma, blir bileta laga med ein kvit kant rundt. Svart ramme høver gjerne best til "Gamle bilete" i svart/kvitt. Prisar billege rammer ca. kr. 150-400  pr ramme avhengig av størrelse.

Om prisar ellers klikk på linken her:  Bestilling - Order
Bilete med ramme kan leverast lokalt i Sogn - etter avtale. Kontakt meg på helge234@gmail.com eller (+47)91885878. Sjå meir om prisar ved å klikke på overskrifta ovanfor.

Framing is normally for the local market. Contact me on helge234@gmail.com or (+47)91885878 for questions. - Click the link below for more information about prices.

More about prices in this link :  Bestilling - Order