Grendafoto i Vik kommune - Neigbourhood photos from Vik

Ca 3o bilete. Dei fleste grender i Vik hovedsogn.

Ca18 bilete. Arnafjorden,Liktvor, Vangsnes, Juvik og Feios mm

Totalt ca 10 bilete. Seks frå
Fresvik. Ei fotografering ved Hove steinkyrkje og ei på Vikøyri. Strendene i Vik kjem seinare.

Rettingar "Grendafoto frå Vik"

Klikk  her:  Standard side for å sjå rettingane på namn. Vi beklagar så mykje desse feila! Rettearket kan fås på butikkane nemnd over eller på Vik lokalhistoriske arkiv.

HUSFLID I VIK - DOMESTIC IN VIK

Bilder av Kjell Vikestad, Arild Thingvoll og Helge Grønningsæter:

Kunst - Art (Helge Grønningsæter)

Fleire kunst-og foto bilete / More art pictures: Kunst Foto Art nr 0

Kontakt  - Contact : mobil 91885878, E-post/Mail: helge234@gmail.com

GAMLE BILETE FRÅ VIK - Syskule 1920 - OLD PICTURES VIK
GAMLE BILETE FRÅ VIK - Syskule 1920 - OLD PICTURES VIK
Syskole 1920 - Sewing school 1920 - Kjenner du nokon her?
Kunst Foto Art 7
Kunst Foto Art 7
Fjellgarden Bungum i Vik. Og Indrefjorden.
NATUR - SCENERY - Klikk her
NATUR - SCENERY - Klikk her
Fjellgarden Bungum og Indrefjorden - The little mountain farm Bungum and Indrefjorden
HUSFLID I VIK - DOMESTIC IN VIK - Klikk her
HUSFLID I VIK - DOMESTIC IN VIK - Klikk her
Slaget ved Fimreite - Kari Wiken Sunde
KULTUR-MILJØ & CULTURE-EVIRONMENT - Klikk her
KULTUR-MILJØ & CULTURE-EVIRONMENT - Klikk her
Hopperstad stavkyrkje - Hopperstad stave church