Natur framside - Scenery front page

Bruk menyane på toppen i raudt felt  🙂  Use the menus above in red zone

 

Høgdegarden Grønsberg (440 moh) i Vik i Sogn i vinter skugge og dei snødekte Numestolane (høgste punkt 1640 moh) bak i bleik desembersol .
The farm Grønsberg (440 meters) in Vik in winter shadow and Numestolane mountain (1640 meters) in the bakground in pale december sun.