Løping - Lokal springing 1970 -1990 - Local running

Klikk på eit bilete for å sjå det og teksten  🙂  Click on a picture to view it and the text. 

Gå direkte til Vikjastafetten 2007 her :  Vikjastafetten 2007

I samarbeid med Vik lokalhistoriske arkiv og Arne Inge Sæbø. Det er litt usikkert kven som har tatt alle bileta, men Ingolf Kvist- ein aktiv og flink fotograf og god løpar - tok mange bilete i perioden 1970-1985 som det er mange av her. Takk til han! Helge Grønningsæter har tatt ein del av bileta. Takk til dei andre fotografane og! - Viser elles til boka " Vik idrettslag 1905-1922" av Arne Inge Sæbø med fleire. ISBN 82-992696-0-1. - Håpar å få fleire bilete av kvinnelege løparar etter kvart :)

 Gå til tekstar om lokal springing : Klikk her Springing 2