Grendafoto Vik 2017

Grendafoto, folk frå fleire grender - Vikøyri 2017

Grendafoto ved Hove steinkyrkje, folk frå fleire grender nr 1 - 2017 (jpg fil)

Grendafoto ved Hove steinkyrkje, folk frå fleire grender nr 2 - 2017

Grendafoto ved Hove steinkyrkje, folk frå fleire grender - 2017

Fresvik , foto på kaia 2017

Fresvik, foto på kaia 2017

Fresvik, foto på kaia 2017

Fresvik, foto ved skulen 2017

Fresvik, foto ved skulen 2017

Fresvik, foto ved skulen 2017

Fresvik, foto ved skulen 2017