Kunst-Foto-Art 9

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Versjon I : Utfyllande kompetanse - Complementing skills

Versjon II : Utfyllande kompetanse, med norsk tekst - Complementing skills, with norwegian text

Versjon III : Utfyllande kompetanse, med engelsk tekst- Complementing skills, with english text

Tilbake til side 1 - Back to page 1  : Kunst-Foto-Art 1