Hestar - Horses

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Fjording - Norwegian horse in evening sun. Kålhagen in Vik.
Fjording - Norsk hest i kveldssol. Kålhagen i Vik.

Hestar på Korsbøen, Snarum - Horses on Korsbøen, Snarum
Giclee

Some fun we got to have :) Horses in Sandefjord.
Litt moro må vi ha :) Hestar i Sandefjord.

Prat før jul :) - Conversation before Christmas :)

Hest i Sandefjord - Horse in Sandefjord

Hestar i Sandefjord - Horses in Sandefjord

Parløp I - Rhytmic coordination I

Parløp II - Rhytmic coordination II

Hest på Ringerike i Prøysen land - Horse at Ringerike where the famous artist Alf Prøysen lived