Fotoalbum gamle bilete frå Vik - Old photoes from Vik in Sogn

🙂 Klikk på eit bilete for å sjå det eller bruk biletvisning

I samarbeid med Vik lokalhistoriske arkiv ved Arne Inge Sæbø. Dei fleste av bileta har vore publisert   i "Pridlao" og  i "Biletbok frå Vik" nummer I,II og III, redaktør Arne Inge Sæbø.  - Mange av bileta vist nedanfo nytta eg til ei utstilling under kvinnejubileet i 2013, som markerte 100 års jubileet for kvinneleg stemmerett i Norge.

Bileta synt her har eg korrigert for skrammer, lysfeil med meir. Nokre er skanna frå originalfoto, mens ein del er skanna frå bøker og tidsskrift.

🙂  Click on a picture to view it or click picture view

In cooperation with Vik local historical archiv and its leader Arne Inge Sæbø. Many of the pictures were used in an exhibition in 2013 (women voting 100 years in Norway).