Grendafoto

GRENDAFOTO VIK I SOGN 2015

Alle bileta heng på Blix hotell i Vik.

Ønskjer du eit bilete kan du kjøpe det på Sogn Gullsmedforretning eller på Blix hotell. Salet går i sin heilheit til Vik Røde Kors.

Alle bileta skal no vere samla her. Savnar du eit bilete som du var med på kan du kontakte meg, Helge Grønningsæter, på telefon 91885878. Ønskjer du større enn A4 ( 21 x 29,7 cm) kan du også kontakte meg.

Prosjektet er i samarbeid med Arne Inge Sæbø på lokalhistorisk arkiv.

Fleire grendafoto tatt i 2016 - klikk her: Grendafoto Vik 2016

Med venleg helsing 

 

Helge Grønningsæter