Fuglar - Birds

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

" Gråtrost - Siste reis " - " Grey trush - The last Journey "

Dompapp på husjakt :) - Bullfink looking for new house :)

  • Nei, eg vil ikkje vere saman med deg!

  • Jo, eg vil likavel :)

" Fugleperspektiv " - " The bird perspective "
Foto eller lerret/canvas

Andeting - A duck meeting

Kåke i flukt - Row on the run

Grønnfink, blåmeis og kjøttmeis i vinterlandskap - Winter birds

Sidensvans - Waxwing

"Skjor/skjære" i Perth Australia, alt er omvendt der! - Bird in Australia

Diskusjon! - Discusion!

Måse - Seagull

Svane 1- Swan 1

Svane 2. Kjære vannspeil, kven er vakreste svane i vannet her? - Swan 2. Dear water-mirror, who is the most beautiful swan in the water here?

Storkepar, Algarve i Portugal.