Frukttre i blomst - Fruit tree in bloom
Foto

Skog Flautangen Sandefjord - Forrest Flautangen Sandefjord

Ny, flott tretype i Sandefjord :) - New, nice kind of tree in Sandefjord :)

"Bøkeskog Sandefjord III "

Eik på kirkegård i Sandefjord

"Bøkeskog Sandeford II "

Pinje tre Mallorca- Pine tree Mallorca