Hjort - Deer

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Hjort på Skjørvo - Deer at Skjørvo in Vik

Hjortespor på Seim. Hjorten kjem ned frå skogen ovanfor om kvelden for å finne mat. Spora ser ein om morgonen - The deer track in the snow at Seim in Vik. The deers come down in the evening from the forrest higher up to find food in the winter time