HUSFLID I VIK SIDE 1 - DOMESTIC IN VIK PAGE 1

Dei fleste husflidsprodukta avbilda her var med på ei utstilling som Vik husflidslag arrangerte i 2013. Leiar i Vik husflidslag er Ingebjørg Kongslien. Ho var sjef for utstillinga og hadde med seg Grete Mogensen Grønningsæter og Leni van der Wal. Takk til alle utstillarane!  

Most of the products pictured here were a domestic diplay  in 2013. Leaded by Ingebjørg Kongslien, chairman in Vik domestic team. Thanks to all the exhibitors!

Les oppsummring om aktiviteten til Vik husflidslag her i verseform - The activity in Vik domestic team :  HUSFLID 3 DOMESTIC 3

Husflid side 2 i Vik/ Domestic page 2:  HUSFLID 2-DOMESTIC 2

Kofter side 1 (Kofter/Kofte or jacket): KOFTER 1 - VIK 2016 

Kofter side 2 (Kofter/kofte or jacket): KOFTER 2 - VIK 2016