Rettingar til boka "Grendafoto frå Vik"

Side 13. Vikøyri aust. Carl M. Riiber, Tord Vikestad, Kjell Vikestad, Reidun Pettersen, Odd Frode Vikøren, Gry Alme, Sigurd Ole Fjærestad, Anita Røysum Engan, Liv Rege Engan, Sigurd Thune, Turid Finne Christensen, Aud Olin Sumstad, Jarle Christensen, Anna Sofia Fedje, Iselin Zweidorff Hove, Anne Grethe Tveit, Gerd Elin Settevik, Laila Fjærestad, Sønneva Fjærestad, Bjørg Sigrunn Borlaug Grønningen, Grete Skjoldli Mykkeltvedt, Kjetil Fretland Svendsen, Siri Engan, Erna Kirsten Halrynjo, Knut Mykkeltvedt, Anne Guri Schrøder Skagen, Sverre Fjærestad, Martha Marie Fjærestad, Jens Christensen, Gunn Oddrun Nyland Risløw, Anita Hop, Sunniva Lilleøren, Osvald Risløw, Nils Steinar Hove, Kurt Arne, Arvid Engan. Framme Endre Berdal, Emma Nathalie Alme, Marita Berdal, Eirin Berdal, Victoria Christensen med Tuva Christensen, Emil Christensen, Eirik Engan, Julia Engan Pettersen, Sander Christensen, Anders Engan med Martin Engan, Lasse Engan Pettersen, fremst Ivar Engan.

Side 19. Det skal vera Alette Espeland Aase og Sindre Espeland Aase.

Side 20. Det skal vera Stian Ovrid for Vegard Ovrid.
Side 21. Gut nr 3 frå høgre framme manglar. Det er Sigurd Moheim.
Side 22. Borna til Oddrun Time og Bjarne Larsen bruker etternamna Time: Eivor Time, Astrid Time og Tor Time.
Side 23. Rett namn skal vera Reidun Astrid Andal, ikkje Reidun Guddal
Side 28. Rette namn skal vera Idar Andre Tenold-Saglien, Daniel Tenold-Saglien og Susanne Tenold-Saglien. Idar Andre er og nemnt to gonger.
Side 29. Rett namn er Lucas Andre Stenen.
Side 30. Liv Turid Fuglesteg manglar.
Side 33. Johan Tryti manglar, han står bak mora Inger Anne Opheim Tryti.
Side 41. Rett namn skal vera Tonje Følid, ikkje Silje Følid.
Side 49. Hege Øksdal manglar.

Ver god og meld frå om du skulle finne andre feil til Arne Inge Sæbø eller Helge Grønningsæter