Fjell Sogn - Mountain 4

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Fjellgarden Bungum og Indrefjorden - The little mountain farm Bungum and Indrefjorden - an arm of the Sognefjord in Vik

Vikafjellet vest for Sopane. Utsikt mot nord, mot Vik, Sognefjorden og Jostedalsbreen - The Vik mountain. View towards north, Vik, the Sognefjord and the Jostedal glacier

Synshovden i Vik (790 moh). Flott utsikt mot vest og Sognefjorden!
Synshovden in Vik (790 meters). Nice view towards west and the Sognefjord!
Giclèe

Frå Eggjakleiv (ca 650 moh) ovanfor Gunnarsete. Sognefjorden mot vest - Eggjakleiv (ca 650 meters) above Gunnarsete. View at the Sognefjord towards west