Fjell Sogn(+Heregga Sunnmøre) - Mountains 1.

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Garden Vetlesand i Vik ved Sognefjorden. Fjellet Blånipa (1242 moh) til venstre og Raudfjellet (1259 moh) til høgre -
The farm Vetlesand in Vik and the Sognefjord. The mountain Blånipa (1242 meters) to the left and Raudfjellet (1259 (moh) to thr right

Eg har alltid likt fjell. Mine område har vore Norddal på Sunnmøre, byfjella i Ålesund og fjella i Vik i Sogn (etter 1975) og omland. Dei siste åra har eg konsentrert meg mest om det fotografiske og mest frå Sogne regionen.  - Eg vil etterkvart legge ut litt turbilder også frå perioden før  ca. 1975.

I´ve always loved mountains. My areas has been  Norddal on Sunnmøre, the area around Ålesund and the mountains in Vik in Sogn (after 1975) and its surroundings. The last years I´ve concentrated mostly on the photographic side and most from the Sogn region. - I will later presentate some older pictures from the period before 1975.

Garden Vetlesand med mektige fjell over husa (Blånipa mot venstre 1242 moh og Raudfjellet 1259 moh mot høgre) og med Sognefjorden tett ved husa!
The farm Vetlesand in Vik with the huge mountains (1250 meters) just above and the Sognefjord quite near the houses!

Høgdegarden Grønsberg (440 moh) i Vik i Sogn i vinter skugge og dei snødekte Numestolane (høgste punkt 1640 moh) bak i bleik desembersol .
The farm Grønsberg (440 meters) in Vik in winter shadow and Numestolane mountain (1640 meters) in the bakground in pale december sun.

Utsikt ned mot Finnebotn. Vi står litt nedanfor Nonnipi ca 900 - 1000 moh - Vik i Sogn
View down to Finnebotn from about 1000 meters height - Vik in Sogn

Fjellet Vindreken (1259 moh) i Balestrand
The mountain Vindreken (1259 meters) in Balestrand

Raudmelen (978 m.o.h.) i Balestrand. Utsikt østover mot Vangsnes og Sognefjorden
Raudmelen (978 meters) in Balestrand
View towards east and Vangsnes and the Sognefjord

Gråberget (849 moh) i Høyanger. Mektig fjell som stig rett opp frå busetnaden i bygda. Høyanger kyrkje til høgre og Sæbøtjernet rett bak kyrkja
Gråberget( 849 meters) in Høyanger. Powerful mountain rising straight up from the houses!

Balestrand og Vindreken ( 1259 moh). Kvikne hotell i sollys.
Balestrand and the mountain Vindreken( 1259 meters). Kvikne hotel in the sun.

Alrek i Vik. Ingen vegforbindelse, men båt 3-4 gonger i veka. Hegrefjellet 971 moh bakenfor.
Alrek farm in Vik. No road goes to Alrek, only a boat 3-4 times a week. Hegrefjellet 971 meters in the background

Gunnarsete 462 m.o.h., Vik i Sogn. Populær trimpost.
Gunnarsete, 462 meters, Popular trim destination.

Heregga (1557 meter), Norddal, Sunnmøre

Eg har fått vere med fjellmannen  Ivar Grønningsæter, søskenbarnet mitt, på mange turar i oppveksten, i Norddal og Tafjordfjella på Sunnmøre. Ofte i lag med Arne Geir, bror til Ivar og andre ungdomar og søskenbarn. - I dag er eg svært takksam for desse opplevingane. Andre bilete frå Norddal, Sunnmøre , klikk på denne lenkja:  Fjell - Mountains 6

I`v been lucky and had many mountain trips with Ivar Grønningsæter, my cousin, in Norddal and the Tafjord mountains on Sunnmøre. Often together with his brother Arne Geir and other youths and cousins. - I`m greatful for these experiances today! Other pictures from Norddal, Sunnmøre  - click this link:  Fjell - Mountains 6

Ivar Grønningsæter på Heregga med Kupenibba (1779 moh) bak og breen mellom Kupenibba og Torvløysa (til høgre utanfor biletet). Eg har vore ein gong på Kupenibba. Gjekk då aleine frå Herdalsetra og over breen (Fjell-mountains 6). Og nokre gongar på Torvløysa (1851 moh). Norddal på Sunnmøre
Ivar G. on Heregga (1557 meters) and with Kupenibba (1779 meters) in the background.
Foto Helge G.

Heregga, Herdal ca år 1985. Oransje rute er ei litt bratt rute som vi (Ivar et co) har pleid å gå. Blå rute noko slakare alternativ. Grete, Silje og Anders på brua.

Meg på Heregga (1557 moh) i Norddal kommune( år 1973)
Me on Heregga (1557 meters) in Norddal community (year 1973), Norddal på Sunnmøre
Foto: Ivar Grønningsæter

Varden på Heregga, litt nedanfor høgste punktet. Herdalssetra nedanfor. År 1973. Frå venstre Helge Marius Grønningsæter, Hilde Grønningsæter, Linda Grønningsætetr, Oddrun Grønningsæter og Ivar Grønningsæter

Meir fjell frå Sogn eller Norddal - More mountains from Sogn or Norddal

Klikk her for meir fjell frå Sogn - more mountains from Sogn: Fjell - Mountains 2

Klikk denne linken - Click this link for more mountains Norddal :  Fjell - Mountains 6 og/eller Fjell- Mountains 7