Gamle bilete frå Norddal, Sunnmøre

Klikk på eit bilete for å sjå det  - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view - or roll down the page