Sau og kyr - Sheep and cows

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Fossfjellet (1100 moh), Vik - The Fossfjell mountain in Vik (1100meters)

Sauar og lam på Stokkabøjordet i Vik - Sheep and lamb at Stokkabøjordet in the center of Vik