Kunst og Foto - Art and Photos - side 7

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Sjuarlaget - eit lag treng variert kompetanse! - The team of the seven - a team needs different skills!

"Mot toppen Rambera" - rast på Flateng i Vik med Numestolane bak (1640 moh)
"Towards the top Rambera" - a stop at Flateng, with Numestolane (1640 meters) in the background (Vik in Sogn)

" Alltid mogleg å kome tilbake! " - " Comeback is always possible ! "

Våren kjem! - Spring is coming!

Krokus abstrahert - Crocus in abstract

Pinseliljer - Whitsun lily

Stå opp, det er vår! - Stand up, it`s spring!

Markblomster - Flowers in the free

Stolte tulipanar - Proud tulips

Eng på Rosheim - Meadow at Rosheim
Foto-

Tre i vinterskrud - Tree in winter suit (Hamnen in Vik)
Foto-

Martagonlilje og sommerfugl - Martagon lily and butterfly
Foto-

Bukett på engelsk broderi - Bunch/bouquet on english embroidery
Foto-

Neste side - Next page - Klikk lenke/link : Kunst-Foto-Art 8