Hola og Kvassdalen der Vikafjellet startar fra sørsida (Vossesida), opp Hole-svingane der fotografen står og videre nordover mot Vik i Sogn

Hola og Kvassdalen i bunnen og Bjørndalen opp til venstre. Legg merke til den spektakulære fossen heilt til høgre, delvis islagt her.