Kunst og Foto - Art and Photos - side 8

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Sommar collage - Summer collage

" Krokus og bia " - " Crocus and the bee "

" Den framande " - " The stranger "

" Sjefen " - " The boss "

" Mor og datter " - " Mother and daughter "

" Solisten -1 " - Samspill med orkester og dirigent!
" The soloist -1 " - Teamwork with orchestera and dirigent!

" Solisten -2 "
" The soloist -2 "

" Peon blomst " - " Peon flower "

Haust trær - Autumn trees ( Hove stone church in the background
Foto-

Mot kveld - The evening is coming
Foto-

Gul kvartett - Yellow Quartet
Foto-

Bukett i grøn vase - Bunch in green vase
Foto-

Blomsterbukett - A bunch of flowers
Foto-

Hegg på vevd løper - Chokecherry on woven runner
Foto-

Neste side - Next page - Klikk lenke/link : Kunst-Foto-Art 9