Kattar - Cats

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Storepusen og Lillepusen slappar av - The big cat and the little one relax

Spansk løve bak vinauget - Spanish lion behind tihe window

Flott modell Algarve, Portugal

Flott modell Algarve, Portugal. Liggende akt.

Siesta, Algarve i Portugal.