Grendafoto i Vik kommune - Neigbourhood photos from Vik

For å få grendafoto bileta i beste oppløsning kan du gå inn på ei anna heimeside eg har: www.helgeg.smugmug.com

To get the best resolution of these photos you can og to my other website : www.helgeg.smugmug.com 

 • Grendafoto Vik 2015

  Ca 3o bilete. Dei fleste grender i Vik hovedsogn.

 • Grendafoto Vik 2016

  Ca18 bilete. Arnafjorden,Liktvor, Vangsnes, Juvik og Feios mm

 • Grendafoto Vik 2017

  Totalt ca 10 bilete. Seks frå
  Fresvik. Ei fotografering ved Hove steinkyrkje og ei på Vikøyri. Strendene i Vik kjem seinare.

Rettingar "Grendafoto frå Vik"

Klikk  her:  Standard side for å sjå rettingane på namn. Vi beklagar så mykje desse feila! Rettearket kan fås på butikkane nemnd over eller på Vik lokalhistoriske arkiv.

Norsk natur - Vik i Sogn mm

HUSFLID I VIK - DOMESTIC IN VIK

Bilder av Kjell Vikestad, Arild Thingvoll og Helge Grønningsæter:

Kunst - Art (Helge Grønningsæter)

Fleire kunst-og foto bilete / More art pictures: Kunst Foto Art nr 0

Kontakt  - Contact : mobil 91885878, E-post/Mail: helge234@gmail.com

«Omsorg /Care» - A2 format - Helge Grønningsæter