Gamalostfestivalen - "The Old-Cheese" festival

Blir arrangert kvart år i pinsehelga - The arrangement is each year in the whitsun days.

Det kjem fleire bilete - More pictures is coming :)

Gamalostfestivalen 2013, triveleg inne i naustet til Leidulf Finden - Gamalostfestivalen 2013, pleasant inside the boat-house owned by Leidulf Finden

Gamalostfestivalen 2013 - Gamaolostfestivalen 2013 ("the Old-cheese festival" - brand name)

Gamalostfestivalen 2013, boden til Vik kvinne-og familielag