Kunst og Foto - Art and Photos - side 3

 Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Båt og ventande person - Boat and waiting person

Familie - Family

Tulipan i framand sone - Tulip in a strange zone

Openberring - Revelation

Barndomsheimen til far - My fathers childhood home (Norddal, Sunnmøre)

Fugleperspektiv - The birds perspective
Foto-

Plasthest, til berre kr 6,00 kan vere vakker! - Horse in plastic, only kr 6,00 may be beautiful!
Foto-

Gråbergtoppen i bleik desember sol - The Gråberg top in pale december sun (Høyanger community, Sogn)
Foto-

Vinnaren - The winner
Foto-

Ringblomster i blå vase - Flowers in a blue vase
Foto-

Tre krokus og ei bie - Three crocus and a bee
Foto-

Blomsterprakt - Flower magnificence
Foto-

Vindreken ragar over Kvikne hotell - Vindreken rise above Kvikne hotel
Foto-

Neste side - Next page - Klikk lenke/link : Kunst-Foto-Art 4