Tre / skog 1 - Trees / forrest 1

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Blodbøk ved Hopperstad stavkyrkje - Blood beech at Hopperstad stave church

Frukt trær i blomst på Seim - Fruit trees in bloom at Seim

Tre på gravhaug på Hønsi. Ser du måsen øvst i treet? - Tree at burial mound at Hønsi. Do you se the seagull in the top of the tree?

Tre i Hamnen, Sjøthun i Vik

Einsam furu på Austrheim i Høyanger - Lonely pine tree at Austrheim in Høyanger, and the Sognefjord

Velta gammal Bjørk nær Kongsvann i Vik - Toppled old birch near Kongsvann in Vik

Hengebjørk Tenold i Vik - Birch at Tenold in Vik

Gunnarsete (462 moh) i Vik - Gunnarsete(462 meters), trim destination in Vik

" Bøkeskog Sandejord I "

Høst i Storås i Sandefjord - Autumn at Storås in Sandefjord

Bøkeskog Sandefjord

Bøkeskog Sandefjord

Sandefjord

Kommunikasjon på bjørkestamme - Communication on birch stem

Gå til tre/skog side 2 : Tre/skog 2 - Trees 2