Sau og kyr - Sheep and cows

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

To blide lam, Stadheim i Vik - Two smiling lambs, Stadheim in Vik

"God dag" :) - Pettersmyri, Bøegga og Sognefjorden - "How do you do" :) - the bog Pettersmyri, Bøegga (the edge/mountain) and the Sognefjord

Sauer i blomstereng på Stokkabø - Sheep among flowers at Stokkabø

Å, so fint det er her i Vik! - Oh. how beautiful it is here in Vik!

Sauer og kyr på Vange - Sheep and cows at Vange

Godt beite - Good pasture

Melk er nærande kost - Milk is wholesome food

Fossfjellet (1100 moh), Vik - The Fossfjell mountain in Vik (1100meters)

Fossfjellet (1100 moh), Vik - The Fossfjell mountain in Vik (1100meters)

Hei mamma ! (Liktvor) - Hey mama ! (Liktvor in Vik)

Fosse i Vik

Familiekos - Family cosiness

Siesta treet, Hamnen i Vik - The siesta tree, Hamnen in Vik

Venner - Friends

Kjem de? - Are you coming?

Sauer på stølen Kalbakk - Sheep at Kalbakk in Vik

Kyr på Liasete - Cows at Liasete in Vik
Foto

Gå til Sau/kyr-Sheep/cows 2. Klikk Sau/Kyr2-Sheep/Cows2