Sognefjorden - The Sognefjord

🙂 Klikk på eit bilete for å sjå det og teksten    

Viser elles til boka "Langs veglause strender" -Frå Otterskreda til Ortnevik, av Arne Inge Sæbø; ISBN 978-82-7959-141-2. Den omtalar mange av plassane det er bilete av her og folka som levde der.

🙂 Click on a picture to view it and the text

Many of the places which are pictured here(and the people living there) you ca read about in the book "Langs veglause strender" av Arne Inge Sæbø, ISBN 978-82-7959-141-2, Skald book firm.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •