Kyrkjer i Vik - Vik kyrkje og Hove steinkyrkje

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Hopperstad stave church and others is on the next page- Kyrkjer- Hop.stad+

Vik kyrkje, reist i 1877, då dei to hovudsokna Hopperstad og Hove vart slegne saman til eit sokn. Restaurert i 1962/1962. Kyrkjestova (forsamlingshus) foran kyrkja midt på biletet - Vik church, built in 1877, when the two parishes Hopperstad and Hove fushionated to one parish, restored in 1961/1962.

Vik kyrkje - The Vik curch, the Sognefjord and view to the Jostedal glacier

Vik kyrkje og kyr på Vange, utsikt mot nord - The Vik Church and cows at Vange, view to North, the Sognefjord

Vik kyrkje - The Vik church

Vik kyrkje i vintersol - Vik church in vinter sun

Vik kyrkje i terrenget - Flatbygdi - Vik Church in the terrain

Altertavle Vik kyrke, malt av Karl Uchermann (1855-1940) som kom til Vik 2 år gamal og hadde barneåra sine i Vik - Altar piece Vik church, painted by Karl Uchermann (1855-1940). He lived his childhood in Vik

Hove steinkyrkje, langkyrkje i stein, bygd ca år 1170 og restaurert på 1880 tallet leia av arkitekt Peter Blix som og restaurerte Hove stavkyrkje. ca 35 benkeplassar - Hove stone church built ca 1170 and restored in the 1880`s by architect Peter Blix, the man who also restored Hopperstad stave church. He saved both these churches.

Kordelen i Hove steinkyrkje vender mot aust og med stjerner, sol og måne på den flotte, blå himmelkvelven

Hove steinkyrkje i Vik i Sogn

Inngangsparti Hove steinkyrkje - The entrance at Hove stone church

Klebersteinsmur Hove steinkyrkje - Soapstone wall Hove stone Church

Foto

Glassmaleri i Hove steinkyrkje

Inngangsdør Hove stein kyrkje
Entrance door Hove stone church

Inne i Hove steinkyrkje
Inside Hove stone church

Madonnaen med Jesusbarnet - no på Bergen museum, Gullkvinna frå Hove, eit hovudstykke i norsk mellomalderkunst. Foto Nina Aldin

Hopperstad stavkyrkje og andre kyrkjer - Hopperstad stave church and other churches - Klikk her : Kyrkjer- Hop.stad+