Kyrkjer i Vik - Hopperstad stavkyrkje - pluss nokre til

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Hopperstad stavkyrkje frå år 1130 - Hopperstad Church from year 1130

Hopperstad stavkyrkje bygd ca år 1130 i vinterdrakt
Hopperstad stave church built in 1130 in winter suit

Arnafjord kyrkje - the Arnafjord church

Arnafjord kyrkje - the Arnafjord church

Arnafjord kyrkje - the Arnafjord church

Det kjem fleire kyrkebilete frå Vik her etter kvart

Feios, Vangsnes og Fresvik kyrkjer kjem !   :) og meir frå Hopperstad stavkyrkje